Pogrzeb to bardzo kruchy czas w życiu. Utrata bliskiej osoby jest wydarzeniem smutnym, który często łączy się z wieloma negatywnymi emocjami jak żal, gniew i złość. Mimo wszystkich tych emocji zawsze pojawia się potrzeba zorganizowania godnego pogrzebu. Jednym z elementów przygotowania ceremonii ostatniego pogrzebu jest dostosowanie go do ostatniej woli zmarłego.

Każdy z nas jest wyjątkowy, każdy ma swoje poglądy i wierzenia. Dlatego, aby pogrzeb mógł być przeprowadzony godnie, trzeba uszanować wszystkie wartości bliskiego za jego życia. Do takich wartości może należeć chęć pogrzebu urnowego lub tradycyjnego, stanowisko wobec stypy czy też religia. Jeśli osoba za życia nie była osobą religijną lub nie wyznawała żadnej wiary, najodpowiedniejszym rozwiązaniem będzie pogrzeb świecki z udziałem mistrza ceremonii.

Mistrz ceremonii

Mistrz ceremonii jest osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie pogrzebu. Zamiast modlitwy mistrz ceremonii może odczytać mowę pogrzebową napisaną przez bliskich. Dzięki swojej elokwencji, odporności na stres i ogromnej empatii mistrz ceremonii potrafi w najpiękniejszy sposób pożegnać drugiego człowieka.

Na pogrzebie z udziałem mistrza ceremonii nie odprawia się tradycyjnych obrzędów danej religii. Zamiast tego skupia się na opowiedzeniu o zmarłym, przedstawieniu jego życia, wyrażanie smutku po stracie. Na pogrzeby świeckie decydują się nie tylko osoby niezwiązane z żadną religią. Niektóre osoby pragną połączyć elementy religijne ze świeckimi, ale z pewnych indywidualnych powodów nie życzą sobie, aby ich pogrzeb prowadziła osoba duchowna.

Czym się wyróżnia świecki pogrzeb?

Na pogrzebie świeckim nie ma elementów związanym z daną religią. Nie organizuje się więc mszy pogrzebowej. Można ją zastąpić spotkaniem w kaplicy, gdzie mistrz ceremonii wprowadzi żałobników do rozpoczęcia ceremonii ostatniego pożegnania. W zależności od ustaleń z rodziną list pożegnalny może być odczytany w kaplicy lub bezpośrednio przed złożeniem ciała do grobu. Istnieje również możliwość, aby najbliższa rodzina – o ile jest na siłach – sama przemówiła na pogrzebie.

Najważniejszym zadaniem mistrza ceremonii jest to, aby wszystko odbyło się godnie i z szacunkiem. Celem takiej osoby jest zagwarantowanie rodzinie zmarłego, że pogrzeb zostanie przeprowadzony zgodnie z ich oczekiwaniami. Zakład pogrzebowy Memorial w Warszawie od lat organizuje świeckie ceremonie pogrzebowe, które zawsze przeprowadzane są wzorowo.

 

© 2024 Usługi pogrzebowe MEMORIAL
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: BRAINBOX

Usługi pogrzebowe Memorial

Funer Warszawa