Bródno - ul. św. Wincentego 84 | Praga - ul. Grenadierów 36 | Praga Południe - ul. Kobielska 10

Całodobowo

Ekshumacja

Czym jest ekshumacja?

Ekshumacja jest procesem, mającym na celu wydobycie szczątków Zmarłego z dotychczasowego miejsca spoczynku. Wykonanie tego zadania bywa konieczne z różnych powodów – np. na potrzeby śledztwa prowadzonego przez prokuraturę czy postępowania sądowego, jak również z uwagi na likwidację cmentarza. Najczęściej jednak przyczyną decyzji o ekshumacji jest potrzeba przeniesienia zwłok Bliskiej Osoby do innego grobu. Dom Pogrzebowy MEMORIAL z Warszawy, w ramach oferowanych usług pogrzebowych, wykonuje ekshumacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działamy na terenie Warszawy w takich okręgach jak Targówek, Rembertów, Bródno i Grochów, a także Praga Północ, Praga Południe, Gocław.

Na jakich zasadach może się odbyć ekshumacja?

Ekshumacja – z uwagi na swój charakter – jest procesem ściśle regulowanym przez prawo. Przepisy, w oparciu o które działają zakłady pogrzebowe to: ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778).

Zgodnie z zapisami powyższych dokumentów:

  • ekshumacja może zostać przeprowadzona jedynie między 16 października a 15 kwietnia, tylko i wyłącznie we wczesnych godzinach porannych (w innych, uzasadnionych przypadkach inspektor sanitarny musi wydać dodatkowe pozwolenie),
  • ekshumacja może być wykonana wyłącznie za zgodą inspektora sanitarnego właściwego dla danego miejsca – a Sanepid musi wydać stosowną decyzję administracją,
  • procedura ta musi się odbyć pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Sam proces ekshumacji może przebiegać na różne sposoby – zależnie m.in. od czasu, jaki upłynął od złożenia ciała do grobu oraz typu pochówku. Jeżeli ciało zdążyło już ulec mineralizacji (co następuje najczęściej po ok. 10 latach od pogrzebu), jest wraz z resztkami trumny umieszczane w specjalnej trumnie ekshumacyjnej, a potem transportowane na nowe miejsce pochówku. W przypadku, gdy mineralizacja nie nastąpiła, konieczne jest zastosowanie na czas transportu specjalnej skrzyni ekshumacyjnej.

Koszty ekshumacji zależą od wielu czynników. Są wśród nich: charakter grobu, czas, jaki upłynął od pochówku czy też opłaty administracyjne, które należy wnieść z tytułu ekshumacji. O kosztach informujemy każdego Klienta indywidualnie i na bieżąco.

© 2024 Usługi pogrzebowe MEMORIAL
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: BRAINBOX

Usługi pogrzebowe Memorial

Funer Warszawa