Wiele osób zastanawia się, jakie dokumenty trzeba zabrać, udając się do zakładu pogrzebowego w celu organizacji ceremonii żałobnych. Warto się tego dowiedzieć oraz zapoznać z ich listą.

Karta zgonu

Podczas przygotowania pogrzebu niezbędne będzie przedstawienie przede wszystkim karty zgonu, która stanowi podstawę rozpoczęcia całej procedury pochówku. Karta zgonu składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przeznaczona jest do zarejestrowania zgonu, a druga dla administracji cmentarza. Karta zgonu powinna być wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon lub przez szpital, jeśli osoba zmarła znajdowała się w nim przed śmiercią.

Akt zgonu

Kolejnym dokumentem, którego przedstawienie jest konieczne w przypadku organizacji pochówku, jest akt zgonu. Akt zgonu wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego, odpowiedni dla miejsca zgonu. Aby wyrobić akt zgonu należy przedstawić kartę zgonu oraz dowód osobisty zmarłej osoby, a także dowód osobisty wnioskodawcy. Wniosek o wydanie aktu zgonu może być wydany od ręki – i jest on bezpłatny. Podczas wydawania aktu zgonu pracownik urzędu unieważni dowód osobisty osoby zmarłej.

Dowody osobiste

Zakład pogrzebowy podczas organizacji pochówku wymaga również przedstawienia takich dokumentów, jak dowody osobiste. Dlatego podczas odwiedzin w zakładzie pogrzebowym należy pamiętać, aby do całej dokumentacji dołączyć dowód osobisty zmarłej osoby, który będzie już unieważniony po wydaniu aktu zgonu. Oprócz tego niezbędne będzie również przedstawienie dowodu osobistego osoby załatwiającej formalności – w celu potwierdzenia jej tożsamości. Warto się na to przygotować.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Wśród dokumentów, które mogą okazać się niezbędne podczas organizacji pogrzebu, można wskazać także zaświadczenie o zatrudnienie osoby zmarłej, gdy osoba ta wcześniej pracowała. Jeśli zmarły człowiek miał status pracownika, w chwili śmierci to jego pracodawca ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu, które należy przedstawić w zakładzie pogrzebowym. Natomiast jeśli zmarła osoba nie była pracownikiem, to powinno się przedstawić w zakładzie pogrzebowym jej legitymację emeryta lub rencisty. W przypadku problemów ze znalezieniem tego dokumentu możliwe jest także przedstawienie ostatniego odcinka emerytury lub renty.

Inne dokumenty

W niektórych przypadkach może być konieczne przedstawienie w zakładzie pogrzebowym również innych dokumentów dotyczących zmarłej osoby. Wśród nich można wskazać między innymi dokument potwierdzający pokrewieństwo pomiędzy zmarłą osobą a organizatorem pogrzebu oraz dowód osobisty współmałżonka zmarłej osoby. Niezbędne będzie także zaświadczenie z parafii, jeśli pogrzeb odbywa się poza parafią zmarłego.

© 2024 Usługi pogrzebowe MEMORIAL
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: BRAINBOX

Usługi pogrzebowe Memorial

Funer Warszawa